Niedziela Palmowa

Dnia 29 marca 2015 r. przeżywaliśmy w kościele Niedzielę Palmową podczas, której wspominamy wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie miał On spełnić paschalną tajemnicę Męki i Zmartwychwstania. Z tej okazji młodzież z klas trzecich gimnazjum przyniosła do kościoła wykonane przez siebie palmy, które są symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Wszystkie przyniesione palmy zostaną nagrodzone.


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.