Księża pracujący w naszej parafii.

Proboszcz: ks. kanonik Jan Szrejter

Wikariusze:

ks. Jacek Krzesiński.

 

Rezydenci: 

ks. Łukasz Krucki

 

W codziennej pracy naszych kapłanów wspomagają:

ks. Marcin Andrzejewski

ks. kanonik Bogdan Czyżewski

ks. Stanisław Pietrzak

ks. Feliks Polcyn

 


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.