Parafia św. Wawrzyńca

ul. św Wawrzyńca 8

62-200 Gniezno

tel. 61 426-15-57

PKO BP SA Oddział Gniezno

84 1020 4115 0000 9902 0051 3192

 


    Kanał Parafii Św. Wawrzyńca w serwisie     Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa (kliknij tu)

            


 

×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but charytatywne/podsumowanie_raben is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

PEAD/FEAD

We współpracy z Agencją Rynku Rolnego oraz podmiotami działającymi na polu pomocy społecznej od 2004r. B. Żywności realizują program zagospodarowania nadwyżek żywności z rezerw unijnych – PEAD („Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym”). Program ten umożliwia skierowanie regularnej pomocy żywnościowej do organizacji pozarządowych i placówek przez nie prowadzonych. W roku bieżącym z tego rodzaju pomocy korzysta w naszej parafii 400 osób. Zakwalifikowani do otrzymania pomocy w ramach PEAD odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 5 oraz art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowym możliwym sposobem kwalifikowania do otrzymania pomocy żywieniowej jest tzw. kryterium dochodowe związane z art. 8 ustawy o pomocy społecznej (wywieszone w Biurze Parafialnym).

Potrzebujesz pomocy lub jesteś w trudnej sytuacji materialnej zgłoś się do Biura Charytatywnego.Kryterium Dochodowe.

  


 

 


 Kryterium dochodowe na 2017 rok

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2017 podwyższeniu uległa wysokość kryterium dochodowego kwalifikującego osoby do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Podprogram 2016.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić:

- 1268- dla osoby samotnie gospodarującej ( dotychczas 951 zł)

- 1028- dla osoby w rodzinie ( dotychczas 771 zł)

Zmiany zostały zawarte w „ Wytycznych Instrukcji Zarządzającej(MRP i PS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, współfinansowanego z „Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Programie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016.


 

 

 

 

 


 

FEAD

POPŻ PODPROGRAM 2016 – efekty

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Poznaniu ,

1. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

2. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 95 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- Znajdujących 4850,18 ton żywności;

- ……1111.. paczek żywnościowych;

- ……-.. posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w …7 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły …83… osoby

 

POPŻ 2016
Wytyczne programu wraz z obowiązującą dokumentacją dostępne są na stronie Banku Żywności oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
POPŻ przyczynia się do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włlączenia społecznego.Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego tez trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji( określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie) stanowiąc systematyczne wsparcie.
Kryterium dochodowe:
951 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
771 zł -  dla osoby w rodzinie.
Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchwką, koncentrat pomidorowy, fasola biała konserwowa, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały i olej rzepakowy, lub posiłków.

 

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2014r rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD 2014-2020), jest to nowy program, który zastąpi realizowany wcześniej Program PEAD. Polegać on będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Programem realizowane będą różna działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne.

Podprogram rozpocznie się w XII 2014 i trwać będzie do 31 I 2015. Artykuły spożywcze przekazane będą w formie paczek składających się z 5 różnych artykułów spożywczych.

Ośrodki Pomocy Społecznej kwalifikować będą osoby do pomocy żywnościowej wydając w tym celu skierowania na druku stanowiącym załącznik nr 4 do wytycznych IZ. Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy z Programu proszone są o zgłoszenie do pracowników socjalnym MOPS po stosowne zaświadczenie w godzinach 7:00-9:00 lub 14:00-15:00, z dopiskiem do Parafii Św. Wawrzyńca i dostarczyć je w naszym Biurze Parafialnym w dziale charytatywnym w godzinach od 10:00 do 11:00.

 

Na przełomie 2014/2015 z programu: FEAD skorzystały 134 osoby.

 

Podsumowanie 100 dni współpracy z Grupą Raben, konferencja w Wielkopolskim Banku Żywności - 15.12.2015
Udział wzięli: Eugenia Kozłowska; Katarzyna Bielawska, Marek Borowski, Marta Szymborska

{gallery}charytatywne/podsumowanie_raben{/gallery}

 

 


 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014-2020

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w Parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie. osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, parafia św.Wawrzyńca, realizować będzie cykliczne działania tj. spotkania tematyczne dot. poprawy warunków bytowych, przygotowywania posiłków, utrzymania higieny itp . Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego parafia Św. Wawrzyńca w Gnieźnie objęła wsparciem żywnościowym 134 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania : wykłady na temat”proste dania z otrzymanych produktów FEAD”, jak się odżywiać stosownie do wieku, aby posiłki były apetyczne, atrakcyjne i ładnie podane z otrzymanych produktów FEAD, (hodowanie szczypioru z cebuli, natki pietruszki z korzenia itp. w okresie zimowym),na rzecz włączenia społecznego : indywidualne wsparcie w Poradni Zdrowia Psychicznego ,indywidualne rozmowy w domu, bezpośredni udział i pomoc w leczeniu i terapii uzależnień itp.

HARMONOGRAM PROWADZONYCH DZIAŁAŃ:

07.2015- Warsztaty Kulinarne – 2 grupy (w przyparafialnej stołówce)

14.08.2015- Warsztaty Kulinarne- godz. 9.00 j.w.

29.10.2015 – Warsztaty Kulinarne – godz. 9.30 j.w.

18.12.2015 – Warsztaty Kulinarne – godz. 9.30 j.w.

12.02.2016 – Warsztaty Kulinarne- godz. 11.00 j.w.

 

 

 


 

WOW- program wycofania owoców i warzyw.

 

Parafia nasza przystąpiła do w/wym. programu w roku 2015/2016. Kryterium kwalifikacji beneficjentów jest spełnienie warunków określonych w ustawie o Pomocy Społecznej art. 5 i 7. Pomocą obejmujemy wszystkie osoby objęte wsparciem w ramach programu POPŻ oraz inne nie mieszczące się w kryterium finansowym POPŻ. Dokumentem potwierdzającym kwalifikację beneficjentów jest skierowanie z MOPS lub karta kwalifikacji, zał. nr 1 do umowy z organizacją partnerską.

 


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.