Zakończenie Roku Szkolnego

Dnia 26 czerwca o godz. 11.00 odbyła się Msza św. na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla dzieci szkół podstawowych, której przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Jan Szrejter. Wraz z dziećmi na tę Msze św. przybyli nauczyciele, wychowawcy i katecheci.


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.