Święto patrona kierowców św. Krzysztofa

W piątek, 25 lipca obchodziliśmy wspomnienie św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących.  Krzysztof jest jednym z najbardziej popularnych świętych czczonych w Kościele. Pochodził prawdopodobnie z Azji Mniejszej, gdzie poniósł śmierć męczeńską ok. 250 r., podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Decjusza.

W naszej parafii zarówno w piątek jak i w niedzielę, 29 lipca modliliśmy się o bezpieczną jazdę, a także o rozsądek kierowców. Po każdej Mszy św. przed kościołem i na cmentarzu poświeciliśmy pojazdy mechaniczne oraz pobłogosławiliśmy wszystkich kierowców.  

 

Modlitwa kierowcy:
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,
bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto,
spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć
od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich
i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski,
mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.