Ruch Lednicki

Ruch Lednicki jest propozycją drogi formacyjnej dla młodych, zarówno tych uczących się i studiujących. Jego istotą jest jak najczęstszy udział w Eucharystii, codzienny wybór Chrystusa, adoracja oraz w miarę możliwości modlitewna brewiarzowa. Nieodłącznym elementem jest studium, którego motyw wyznacza hasło Spotkania Młodych LEDNICA 2000.
Członkowie tej grupy spotykają się na Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 19:00 oraz na spotkaniu bezpośrednio po Mszy.


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.