Rubinowy jubileusz kapłaństwa

40-lecie kapłaństwa Księdza Proboszcza. 

Dziś Ksiądz Proboszcz Jan Szrejter obchodzi 40-lecie święceń kapłańskich. Z tej okazji pragniemy naszemu drogiemu proboszczowi złożyć takie życzenia:

Czcigodny Księże Proboszczu!

Codziennie patrzymy na Twoją pracę, troskę i poświęcenie dla powierzonej Ci parafii.

Życzymy, aby towarzyszyła Tobie bliskość Tego, który Ciebie powołał i któremu oddajesz swoje życie.

Niech obfitość łask nieustannie się pomnaża przez Chrystusowe „stokroć więcej” i owocuje w ludzkich

sercach umacnianiem wiary i głębszym umiłowaniem Miłosierdzia Bożego i Matki Najświętszej w naszej parafii.


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.