Malformed header from CGI script: Not a JPEG file: starts with 0x00 0x00 Set-Cookie: 26c2ad55af2bc44fa3ab2c705a8059d2=ab24321478315b0f6feb46c9d0b8f8bc; path=/ P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 GMT Last-Modified: Wed, 26 Jul 2017 12:32:15 GMT Cache-Control: post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache  Wnętrze kościoła
Dzisiaj jest: 26 Lipiec 2017    |    Imieniny obchodzą: Anna, Grażyna, Mirosława
Start Wnętrze kościoła

Warning: getimagesize(/wawrzyniec/cache/preview/06ce5b365718decc2b6d43740d14c03a.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /wawrzyniec/plugins/content/sigplus/thumbs.php on line 131

OPIS WNĘTRZA KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA w GNIEŹNIE 

 

 

  Wnętrze kościoła św. Wawrzyńca składa się z prezbiterium, nawy głównej i 2 naw bocznych.

 

  W prezbiterium znajduje się ołtarz główny – ufundowany przez A. Rogowskiego, wykonany z drzewa, zdobny w dwa wysmukłe pilastry w stylu jońskim. Ołtarz zbudował rzeźbiarz – Franciszek Burek z Gniezna według projektu architekta Michałowskiego. Umieszczony jest w nim obraz św. Wawrzyńca – patrona kościoła rozdającego jałmużnę ubogim i wskazującego na nich jako na skarby Kościoła. Obraz został namalowany przez artystę – malarza Józefa Oźmina z Poznania. Z jednej strony obrazu znajduje się figura św. Kazimierza Królewicza (dłuta rzeźbiarza Kaima), a z drugiej strony św. Stanisława Kostki (dłuta rzeźbiarza Rachelskiego).

 

  Obecnie prezbiterium dostosowane jest do wymogów odnowionej liturgii /ołtarz twarzą do ludu, miejsce przewodniczenia, lektorium. Po obu stronach prezbiterium znajdują się zabytkowe stalle – pięknie zdobione. Tę część kościoła kończy rzeźbiona balustrada. Stalle i balustradę wykonał rzeźbiarz Burek według projektu Michałowskiego.

  W bocznej nawie północnej mieści się ołtarz Opatrzności Bożej – fundacji Springmannowej – z obrazem Bożej Opatrzności malowanym przez artystę Józefa Oźmina.

  Nad zakrystią znajduje się kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej z dwustronnym ołtarzem, z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej (piękna mozaika) po jednej i z rzeźbioną figurą Matki Boskiej Bolesnej po drugiej stronie.

  W bocznej nawie południowej jest kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
z drewnianym ołtarzem i figurą Serca Jezusowego (wykonał ją rzeźbiarz Kaim). W tejże samej nawie znajduje się ołtarz Świętego Krzyża wykonany w roku 1949 przez rzeźbiarza Edmunda Krzyżanowskiego z Gniezna według projektu architekta Michałowskiego – z zabytkowym Krucyfiksem (rzeźba w drzewie).

  Na ścianach kościoła umieszczone są obrazy: Matki Bożej Jasnogórskiej, św. Józefa, św. Judy Tadeusza, św. Antoniego, św. Maksymiliana Marii Kolbego, Miłosierdzia Bożego, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. O. Pio, św. S. Faustyny Kowalskiej, Bł. Jana Pawła II, Bł. Ks. Prob. Stanisława Kubskiego oraz stacje Drogi Krzyżowej.

 

  W kościele znajduje się też 5 tablic pamiątkowych:

1.Biskupa Zygmunta Czyżowskiego – sufragana płockiego (r.1660),

2.Ks. Proboszcza Mieczysława Bielawskiego (r.1924),

3.Ks. Proboszcza Józefa Chilomera z portretem w brązie (r.1947),

4.Św. S. Faustyny Kowalskiej,

5.Bł. Ks. Stanisława Kubskiego.

 

  Okna ozdobione są witrażami przedstawiającymi: św. Zygmunta, Bł. Bronisławę, Pana Jezusa wśród dzieci, 12-letniego Pana Jezusa w świątyni, św. Leona, św. Antoniego Pustelnika, św. Kazimierza, Bł. Jolenty, św. Barbary, św. Jana Chrzciciela, Baranka Wielkanocnego, Bł. Bogumiła, św. Józefa, św. Jana Vianney’a, św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Nadto w kościele znajdują się: chrzcielnica (bogato zdobiona), organy i 6 konfesjonałów.

Posadzka kościoła jest kamienna.

(wkrótce zamieścimy zdjęcia)

xxx57147392