Uroczystość odpustowa

Sumę odpustową odprawił, słowo Boże wygłosł i procesję eucharystyczną poprowadził Ks. mgr Przemysław KUBACZ – wikariusz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy.


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.