Pielgrzymka 5 czerwca 2012

Rokitno, Paradyż, Świebodzin.

W dniu 5 czerwca 2012 z naszej parafii wyruszyła pielgrzymka do Rokitna, Paradyża i Świebodzina. W Rokitnie nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchajacej. Po drodze zwiedziliśmy Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu. W Świebodzinie natomiast podziwialiśmy pomnik Chrystusa Króla.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Profesora dr hab. Bogdana Czyżewskiego.

W dniu 17 czerwca 2012 na Mszy św. sprawowanej o godz 12:30 Ksiądz Profesor dr hab. Bogdan Czyżewski składał dziękczynienie za 25 lat posługi kapłańskiej. Piękna uroczystość odbyła się przy udziale zgromadzonej rodziny Księdza Jubilata, wielu kapłanów oraz wiernych. Na początku pięknie powitał Jubilata Ksiądz kanonik dr Jan Szrejter proboszcz parafii św. Wawrzyńca. Po uroczystej liturgii wiele delegacji składało życzenia księdzu Jubilatowi dziękując za te 25 lat pracy duszpasterskiej oraz życząc wielu dalszych lat posługi w kościele Chrystusowym. Po życzeniach Ksiądz Jubilat wyraził piękne i osobiste podziękowania dla wszystkich zgromadzonych, wspominając z imienia tych, którzy są Mu szczególnie bliscy.

 Przybliżmy sobie postać Księdza Profesora dr hab. Bogdana Czyżewskiego, którego często możemy spotkać na Mszy św. w naszej parafii.

 Kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej. Studiował filozofię i teologię w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W latach 1988-1992 odbył studia specjalistyczne z zakresu

patrologii w Instytucie Katolickim w Paryżu uwieńczone obroną licencjatu z teologii patrystycznej i dyplomem capacite doctorale. Pracę doktorską obronił w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1995 r. Habilitował się w 2003 r. na

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 2005

mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada na Wydziale Teologicznym UAM patrologię, historię Kościoła starożytnego i język łaciński. Dotychczas wypromował 66 magistrantów, prowadzi seminarium doktoranckie. Jest autorem 8 książek, ponad 70 artykułów w czasopismach naukowych z zakresu patrologii i historii Kościoła starożytnego.

 

Beatyfikacyjna Iskra Miłosierdzia

"Beatyfikacyjna Iskra Miłosierdzia"

Dzisiaj o godz. 15:00, w naszym kościele, była sprawowana Msza św. o triumf Miłosierdzia Bożego w naszej Ojczyźnie, parafii, rodzinach i na całym świecie. Po Mszy św. odbyło się okolicznościowe nabożeństwo prowadzone przez młodzież. Pod koniec nabożeństwa Pan Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, przekazał naszemu kościołowi i parafii lampion nazwany „Beatyfikacyjna Iskra Miłosierdzia”, który otrzymał od Episkopatu Polski, i podzielił się z nami swoja refleksją dotycząca spotkań z Ojcem Świętym.

 

Napisano w Przewodniku Katolickim.

 

 

Beatyfikacyjna iskra

Beatyfikacyjna Iskra Miłosierdzia zapłonęła w kościele św. Wawrzyńca w Gnieźnie. Specjalny lampion z wizerunkami Jezusa Miłosiernego, św. siostry Faustyny Kowalskiej oraz bł. Jana Pawła II trafił do gnieźnieńskiej parafii za sprawą prezydenta Gniezna Jacka Kowalskiego. Gospodarz miasta św. Wojciecha otrzymał go podczas spotkania opłatkowego burmistrzów i prezydentów miast papieskich w siedzibie Episkopatu Polski. Lampion postanowił przekazać parafii pw. św. Wawrzyńca, bo -jak mówił - w sposób szczególny rozwija się w niej kult św. siostry Faustyny i bi. Jana Pawła II.

Beatyfikacyjna Iskra Miłosierdzia to inicjatywa Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zorganizowana z okazji beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Płonący w lampionie płomień ma symbolicznie nawiązywać do słów bł. Jana Pawła II z homilii wygłoszonej 17 sierpnia 2002 r. podczas konsekracji sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Papież Polak nawoływał wówczas, aby przekazywać światu ogień miłosierdzia. „Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, ze stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście (por. Dzienniczek,1732)". W zamyśle organizatorów akcji płomień ma symbolizować solidarność i jedność w działaniu podejmowanym przez różne środowiska na rzecz potrzebujących. Proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca ks. kanonik Jan Szrejter jest przekonany, ze będzie także mobilizacją dla parafian do jeszcze gorliwszego kultu Miłosierdzia Bożego i pozytywnie wpłynie na rozwój istniejącego w parafii Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego. BK

 

Przewodnik Katolicki nr 17, 29.IV.2012

 

Rubinowy jubileusz kapłaństwa

40-lecie kapłaństwa Księdza Proboszcza. 

Dziś Ksiądz Proboszcz Jan Szrejter obchodzi 40-lecie święceń kapłańskich. Z tej okazji pragniemy naszemu drogiemu proboszczowi złożyć takie życzenia:

Czcigodny Księże Proboszczu!

Codziennie patrzymy na Twoją pracę, troskę i poświęcenie dla powierzonej Ci parafii.

Życzymy, aby towarzyszyła Tobie bliskość Tego, który Ciebie powołał i któremu oddajesz swoje życie.

Niech obfitość łask nieustannie się pomnaża przez Chrystusowe „stokroć więcej” i owocuje w ludzkich

sercach umacnianiem wiary i głębszym umiłowaniem Miłosierdzia Bożego i Matki Najświętszej w naszej parafii.

Dobra praca doceniona

Ksiądz kanonik Jan Szrejter nagrodzony za dobrą pracę.

Ksiądz kanonik Jan Szrejter – proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie został odznaczony Medalem Koronacyjnym i Medalem Milenijnym. Wręczenie medali odbyło się podczas uroczystej sesji Rady Miasta zorganizowanej 23 kwietnia, w liturgiczne wspomnienie św. Wojciecha – patrona Gniezna i archidiecezji gnieźnieńskiej. Proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca został doceniony za szczególną opiekę, jaką otacza ubogich, a także za krzewienie kultu św. siostry Faustyny, św. o. Pio oraz bł. ks. Stanisława Kubskiego.

 

 Źródło Przewodnik Katolicki nr 18, 6.V.2012


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.